สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 
ประกาศรับสมัคคัดเลือบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียงทุ่งมนพิทยาคาร
+โพสต์เมื่อวันที่ : 7 พ.ย. 2561 เวลา 22:54 น. IP: 106.0.251.86

ประกาศโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน 1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา 1.2 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติโดยอนุโลมตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 2.2 มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 2.3 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint)

 
 
โพสต์โดย :
โรงเรียน ทุ่งมนพิทยาคาร(โรงเรียน ทุ่งมนพิทยาคาร)
เปิดอ่าน : 83 / 0 ความเห็น
[เนื้อหาอื่นๆ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก บุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร [51]
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 [40]
ประกาศรับสมัคคัดเลือบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียงทุ่งมนพิทยาคาร [83]
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา Thailand 4.0 [42]
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่าจัดการแข่งขันกีฬาภายในก่อนปิดภาคเรียน [68]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1