สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา Thailand 4.0
+โพสต์เมื่อวันที่ : 3 พ.ย. 2561 เวลา 06:09 น. IP: 1.4.239.33

ขอขอบคุณ คณะนักศึกษาปริญญาโท เอกการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา Thailand 4.0

    ขอขอบคุณ คณะนักศึกษาปริญญาโท เอกการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา Thailand 4.0  ณ  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)    วันที่ 2 พ.ย. 2561 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย การบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกร และด้านคณิตศาสตร์

 

 

 
 
โพสต์โดย :
โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)(โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม))
เปิดอ่าน : 42 / 0 ความเห็น
[เนื้อหาอื่นๆ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก บุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร [51]
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 [39]
ประกาศรับสมัคคัดเลือบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียงทุ่งมนพิทยาคาร [82]
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา Thailand 4.0 [42]
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่าจัดการแข่งขันกีฬาภายในก่อนปิดภาคเรียน [68]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1