สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง สำนักนิติการ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 3 ต.ค. 2561 เวลา 17:41 น. IP: 10.10.0.20

ประกาศการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง สำนักนิติการ

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่อง สำนักนิติการ ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561  มาเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าอ้างอิงเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ
และเพื่อการประสานงานต่อไป


 
 
โพสต์โดย :
กลุ่ม อำนวยการ(กลุ่ม อำนวยการ)
เปิดอ่าน : 25 / 0 ความเห็น
[เนื้อหาอื่นๆ]
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง สำนักนิติการ [25]
การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code [50]
การลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e_donation) [45]
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 [42]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1