สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 
การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code
+โพสต์เมื่อวันที่ : 1 ต.ค. 2561 เวลา 23:24 น. IP: 10.10.0.128

สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ทุกส่วนราชการลดการใช้กระดาษด้วย QR Code

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการลดการใช้กระดาษด้วย QR Code  ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร
ในการนำระบบดิจิทัล มาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยสามารถดาวน์โหลดศึกษาวิธีการจัดทำ QR Code ตามคำแนะนำวิธีการสร้าง ที่แนบ


 
 
โพสต์โดย :
กลุ่มอำนวยการ(กลุ่ม อำนวยการ)
เปิดอ่าน : 51 / 0 ความเห็น
[เนื้อหาอื่นๆ]
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง สำนักนิติการ [25]
การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code [51]
การลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e_donation) [45]
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 [42]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1