สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 
การลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e_donation)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 1 ต.ค. 2561 เวลา 23:15 น. IP: 10.10.0.128

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพื่อรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษาและศาสนสถาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีสถานศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้บริจาค ทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี ๒๕๖๒ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินการ
ลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่
เว็ปไซต์กรมสรรพากร
http://www.rd.go.th หรือติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี (คุณนันธนา) โทร. ๐-๔๒๗๑-๓๕๑๑, ๐-๔๒๗๑-๑๒๖๖ ต่อ ๑๓๕  


 
 
โพสต์โดย :
กลุ่มอำนวยการ(กลุ่ม อำนวยการ)
เปิดอ่าน : 46 / 0 ความเห็น
[เนื้อหาอื่นๆ]
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง สำนักนิติการ [25]
การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code [51]
การลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e_donation) [46]
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 [43]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1