สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
+โพสต์เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2561 เวลา 17:53 น. IP: 1.2.131.173

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

 ขอให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ประเมินผลการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน (งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) แล้วจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561


 
 
โพสต์โดย :
กลุ่มอำนวยการ(กลุ่ม อำนวยการ)
เปิดอ่าน : 43 / 0 ความเห็น
[เนื้อหาอื่นๆ]
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง สำนักนิติการ [25]
การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code [51]
การลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e_donation) [45]
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 [43]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1