สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการให้โปรแกรม Flash
+โพสต์เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2561 เวลา 17:50 น. IP: 1.2.131.173

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑  จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Flash และโปรแกรมตัดต่อ Animation เพื่อพัฒนาทักษะการสอนเทคโนโลยีแก่ครู  ยุคไทยแลนด์  ๔.๐ ในวันที่ ๖ - ๗  กันยายน ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมโกพลรัตน์  โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.สกลนคร นั้น 

                   ในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ขอให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งบุคลากร ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ

๑. ครูจากโรงเรียนในโครงการ  TRC องค์การยูนิเซฟประเทศไทย  ที่ผ่านการอบรมการ

ผลิตสื่อด้วยโปรแกรม  Photoshop  รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

 ๒. ขอให้ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่าย  คัดเลือกครูในศูนย์ที่มีความรู้ด้าน ICT 

ศูนย์ละ  ๒  คน เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ และขอให้แจ้งรายชื่อ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ทางอีเมล
: paiboon1976@hotmail.com

 


คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
โพสต์โดย :
กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล(กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล)
เปิดอ่าน : 50 / 0 ความเห็น
[เนื้อหาอื่นๆ]
คู่มือระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 [114]
คู่มือการสมัครเป็นสมาชิกส่งข่าวเว็บไซต์ [113]
การประชุมเชิงปฏิบัติการให้โปรแกรม Flash [50]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1