สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

กลุ่มนโยบายและแผน


นายศักดิ์สิทธิ์ ไพจิตรโยธี

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางกิ่งกาญจน์ ปัญญาประชุม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาววารุณี บารมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายวัชกร ชุมปัญญา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ กตปน. เขตพื้นที่ ]


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1