• perm_phone_msg+(042) 970 131
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาคูปองครู ปี ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาครคูปองครู ประจำปี ๒๕๖๑

การอบรบโครงการพัฒนาครู (ครูปองครู) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สพฐ. แจ้งจัดสรรจบประมาณตามโครงการพัฒนาครูฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1