• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน่วยตรวจสอบภายใน

ส่วนราชการกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต)

ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ เมื่อระบบรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการจะเริ่มเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ

ค่าเล่าเรียนบุตร

ความรู้ในการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ


นายฉลาด เดชธิสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1