สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
| หน้าแรก |
     เลือกกลุ่มข่าวที่คุณต้องการแสดง
ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอํานวยการกลุ่มอํานวยการ
-
กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
-
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-
กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
-
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
-
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-
หน่วยตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
-
กลุ่มกฎหมายและคดีกลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี
ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ข่าวสมาชิกข่าวสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาชิก
ข่าวจากโรงเรียนในสังกัดข่าวจากโรงเรียนในสังกัด
-

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1